Wettelijke informatie

Uitgeverij

De Groupcorner.com site en de sites die bij de subdomeinen horen, worden gepubliceerd en geëxploiteerd door : De onderneming AGAH SA

  • Juridische structuur: NV met een kapitaal van 53 170,00 €.
  • Registratie : 789 714 367 R.C.S Mâcon
  • Inschrijving in het register van Atout France: IM071160003
  • Financiële garantie: APST
  • Wettelijke beroepsaansprakelijkheid: AXA
  • Hoofdkantoor: Cité de l'Entreprise - Bâtiment Mb – 200 boulevard de la Résistance - 71000 Mâcon, France
  • Vertegenwoordigd door de heer Antoine de Corson - Gedelegeerd bestuurder en de heer Baudouin de Saint André - Product Managers
  • Telefoon : +33 1 85 08 49 09

Plaats van vestiging

De servers van Groupcorner.com en de sites die bij de subdomeinen horen, worden door het bedrijf in Frankrijk gehost:
OVH SAS - 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk - R.C.S Lille Métropole 424 761 419

Verklaringen aan de CNIL

De verwerking van persoonsgegevens die AGAH SA beheert vanaf de site Groupcorner.comen de sites die verbonden zijn met de subdomeinen ervan, is het voorwerp geweest van een verklaring nr. 1667734 aan de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

Inhoud van de site

Alle elementen die op Groupcorner.com verschijnen en de sites die bij de subdomeinen horen (teksten, grafische of multimediale elementen, downloadbare documenten), zijn eigendom van het AGAH bedrijf en hun respectievelijke auteurs. Het feit dat de beschikbare middelen op een andere drager kunnen worden geraadpleegd en gespaard, geeft in geen geval het recht om ze te wissen, te wijzigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder toestemming van de onderneming.

De gegevens op deze site worden verstrekt voor informatieve doeleinden zonder enige impliciete of expliciete garantie. Het AGAH-bedrijf onttrekt zich aan elk legaal of illegaal gebruik van de gegevens die op deze site verschijnen. Alle informatie op deze site kan technische en/of typografische fouten bevatten.

In geval van een probleem met betrekking tot de inhoud van deze site kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de publicatie.